Nadační fond Julinka

NF JULINKA

Nadační fond Julinka byl založen 15. listopadu 2013. Naším posláním je především propagovat zdravý životní styl u dětí a dorostu a tím podporovat udržitelnou prevenci nadváhy a obezity.

Nadační fond poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám - neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadačního fondu.

Účelem nadačního fondu je:
- Propagovat zdravý životní styl u dětí a dorostu a tím podporovat udržitelnou prevenci nadváhy a obezity u těchto dětí.
- Snížení nadváhy a obezity především u dětí a dorostu změnou stravovací zvyklosti.
- Zvýšení pohybové aktivity u dětí a dorostu.
- Zamezení poruch příjmů potravy u dospívajících dětí a snížení počtu dětí trpící cukrovkou I a II. typu.
- Zřízení, podpora a provozování dětských pohybových center a hřišť.
- Podpora projektů spojených se zamezením nadváhy a obezity u dětí, prevence stravy a zdravý životní styl.
- Podpora projektů a aktivit právnických i fyzických osob zaměřených na boj proti dětské obezitě.
- Vybavení školních tělocvičen a školek pro vyšší aktivitu.

 

Prioritním cílem Nadačního fondu je zřizování "Družin s úsměvem", které budou sloužit pro děti školního věku. V družinách budou děti dostávat plně nutriční svačiny a hrát aktivní hry.

          Zakládací smlouva
          Statut nadačního fondu