Nadační fond Julinka

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT

Děkujeme sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří podporují aktivity Nadačního fondu Julinka. Díky Vám můžeme pomáhat v boji proti dětské obezitě.

Mnoho zaměstnanců neví, že i oni mají možnost snížit si daňový základ a zároveň pomoci. Doklad o daru, který lze uplatnit v daňovém přiznání, vám ochotně vystavíme poté, co bude předmětná částka připsána na účet. Nezbytnou podmínkou pro vystavení dokladu je zaslání údajů (jméno dárce, data narození a trvalého bydliště) na adresu nadačního fondu.

Na základě darovací smlouvy můžete podpořit činnost "Nadačního fondu Julinka" libovolnou částkou.

Příspěvky je možno nadačnímu fondu posílat následujícím způsobem:

Číslo účtu nadačního fondu je: 7832874001/5500

IBAN: CZ5355000000007832874001

Účet je veden u Raiffeisenbank