Nadační fond Julinka

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z NADAČNÍHO FONDU JULINKA PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Název předkládající organizace
Sídlo
Kraj
Právní statut/IČ
Datum vzniku
Statutární zástupce
Řešitel projektu
Telefon, www
Email
Poslání a hlavní druhy činnosti organizace
Název projektu
Popis projektu
Rozpočet
Cíl projektu
Cílová skupina
Kolika lidem projekt poslouží
Výhody a rizika projektu
Nevýhody projektu
Metody kontroly projektu
Datum zahájení projektu
Datum ukončení projektu
Celková částka projektu
Poznámka k celkové částce projektu
Požadovaná částka z NF Julinka
Poznámka k požadované částce z NF Julinka
Které další organizace se závazně podílejí nebo budou podílet na finančním zajištění projektu a v jaké výši?
Které další organizace byly osloveny a s jakým výsledkem?
Žádali jste již v minulosti Nadační fond Julinka o příspěvek?
Jak jste se o nás dozvěděli?
Opište prosím kód