Nadační fond Julinka

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z NADAČNÍHO FONDU JULINKA PRO FYZICKÉ OSOBY

Žadatel tímto uděluje výslovný souhlas podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“) se zpracováním svých osobních údajů uvedených v žádosti Nadačním fondem Julinka. Tyto osobní údaje budou Nadačním fondem Julinka zpracovávány (ve smyslu Zákona) po celou dobu existence Nadačního fondu Julinka a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadačního fondu Julinka po jeho zániku.

Jméno žadatele
Právní zástupce
(je-li určen, například u dítěte nebo při omezení právní způsobilosti)
Trvalé bydliště
Kraj
Telefon
Email
Datum narození
Záměr žádosti (o co a proč žádáme)
Pro koho je pomoc určena
Celkové náklady
Požadovaná částka z NF Julinka
Poznámka k požadované částce z NF Julinka
Které další organizace byly osloveny a s jakým výsledkem?
Které další organizace plánujete oslovit?
Žádali jste již v minulosti Nadační fond Julinka o příspěvek?
Jak jste se o nás dozvěděli?
Opište prosím kód

Souhlasím s podmínkami zpracování osobních údajů